Usurbil Zabalik

Katastroko datuak
Lokal zenbakia: 50
Helbidea: ZUBIAURRENEA KALEA
Atari Zk: 03
Eskua: Esk.03
Merkataritza egoera
✓Alokairuan
€/m²: 250,00 €
✓Salgai
Prezio negoziagarria: Ez
Karentzia: Bai
Lokalaren datu orokorrak
Solairuak: 0 ERDISOTO
Azalera: 45,49 m² 26,08 m²
"H" librea (min.): 3,33 m 1,55 m
Lokalaren planoa
Usurbilgo Udala - Tel. 943 371951

Cookie politika