Usurbil Zabalik

Katastroko datuak
Lokal zenbakia: 53
Helbidea: BEKO KALEA
Atari Zk: 02
Merkataritza egoera
✓Alokairuan
✓Salgai
Euro (€): 100.000 €
Prezio negoziagarria: Bai
Karentzia: Bai
Lokalaren datu orokorrak
Solairuak: 0 ERDISOTO
Azalera: 91,06 m² 90,94 m²
"H" librea (min.): 2,59 m 2,03 m
Lokalaren planoa
Usurbilgo Udala - Tel. 943 371951

Cookie politika